EN
Eestivili
Eestivili

Tooted ja teenused

 • SÖÖDA- JA TOIDUTERAVILJA KOKKUOST- nisu, oder, rukis, tritikale,  kaer
 • KAUNVILJADE KOKKUOST - hernes, uba
 • MAHEVILJA KOKKUOST
 • RAPSI JA RÜPSI KOKKUOST
 • PÕHU KOKKUOST
 • HEINA KOKKUOST
 • SILO KOKKUOST
 • TERAVILJA JA ÕLIKUTUURIDE TOOTMISJÄÄTMETE KOKKUOST
 • TERAVILJA JA RAPSI KUIVATAMISE TEENUS
 • TRANSPORDI KORRALDUS

 

KVALITEEDINORMID

Kaup võetakse vastu vastavalt Eestivili AS  kvaliteedi  tingimustele. Kui koorem ei vasta vastuvõtutingimustele, tuleb kliendil tasuda koorma transport (juhul kui on transport meie poolt) marsruudil: pealelaadimiskoht - lõplik mahalaadimiskoht ja seisuaeg.


SÖÖDATERAVILI

Kvaliteedinäitaja Nisu Oder Kaer
Suurim niiskusesisaldus 13,50% 13,50% 13,50%
Suurim lubatud prügisus 3,00% 3,00% 3,00%
Suurim lubatud teralisand 5,00% 5,00% 5,00%
Kasvama läinud terad 2% 2% 2%
Minimaalne mahukaal 730 640 530
Minimaalne proteiinisisaldus 11% 9% 9%
Toksilisus ei ole lubatud


TOIDUNISU

Kvaliteedinäitaja Manu I
Kategooria
II
Kategooria
III
Kategooria
Niiskus, %     11,0 - 14,0  
Mahukaal, g/l min. 775 min. 775 min. 770 min. 750
Langemisarv, sek min. 250 min. 250 min. 250 min. 220
Kleepvalk, % min. 30 min. 30 min. 27 min. 23
Proteiin, % min. 15,0 min. 15,0 min. 13,5 min.12,0
Sedimentatsioon, % min. 60 min. 60    
Teralisand
s.h. peentera, %
  max. 5,0 (s.h. peentera max.3,0)
Nakatatus   ei ole lubatud
ei ole lubatud
max. 0,05
Toksilisus  
Kahjulikud lisandid, %  


TOIDURUKIS

Kvaliteedi-
näitaja
I
Kategooria
II
Kategooria
III
Kategooria
Niiskus, %   11,0 - 14,0  
Mahukaal, g/l min. 720 min. 700 min. 680
Langemisarv, sek min. 160 min. 120 min. 90-119
Teralisand
s.h.peentera %
Max 4,0 (s.h. peentera max 3,0)
Nakatatus ei ole lubatud
ei ole lubatud
max. 0,05
Toksilisus
Kahjulikud lisandid, %

Prügilisand arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele


HERNES

Kvaliteedinäitaja  
Niisukus, % max.14
Prügi, % max.3
Teralisand, % max.5
Nakatatus ei ole lubatud
Toksilisus ei ole lubatud
Kahjulikud lisandid, % ei ole lubatud


RAPS

 • Baasiline õlisisaldus 40%, juurde- või mahaarvestus 1,5% iga 1% õlisisalduse kohta baasilisest;
 • Lubatud max. lisandeid 3%, baasiline 2%, juurde- või mahaarvestus 1% iga 1% võõrlisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest;
 • Lubatud niiskusesisaldus 6 - 9%, soovitav 7,5%;
 • Klorofüllisisaldus alla 30 mg/kg;
 • Glükosinolaatide sisaldus max. 25 mmol/kg;
 • Vabade rasvade sisaldus FFA max 2%;
 • Eruukahappe sisaldus max 2%.

Peab olema 00-sordi GMO-vaba rapsiseeme, mis on ühtlaselt valminud, kuivatatud, maha jahutatud, puhastatud, hallituseta ja võõra lõhnata.

 

MAHEVILJA KVALITEEDINÕUDED

Mahetootja kohustub järgima Toodangu kasvatamisel, koristamisel ja ladustamisel järgmisi nõudeid:

1. vili on külvatud üleminekuaja läbinud, mahedaks tunnistatud põllumaale kvaliteetse seemnega, kasvatatud, koristatud, ladustatud mahepõllumajanduslike tavade kohaselt, koristatud valminuna ja kuivatatud soojusvahetiga kuivatis;

2. toodang on vaba võõrkehadest, kahjuritest, hallitusest ja võõrastest lõhnadest ning maitselt terve;

3. tootja kohustub tagama Toodangu vastavuse Toodangu spetsifikatsioonidele ja Toodangu kvaliteedi numbrilised näitajad peavad vastama konkreetse liigi ning kvaliteediklassi üldtunnustatud piirmääradele ja kvaliteedinäitajatele;

4. toodangu kvaliteet määratakse iga koorma suhtes enne Toodangu vahelattu ladustamist või tarnekohta mahalaadimist;

5. Eestivili AS esindajal on õigus võtta igast Tootja poolt müüdava Toodangu partiist tasuta näidis kuni 1.5 kg, mida Ostja säilitab kuni Toodangu kvaliteedi suhtes pretensioonide esitamise tähtaja lõpuni;

6. tegemist on toiduviljaga;

7. tegemist on Eestis toodetud maheteraviljaga, mis vastab muuhulgas järgnevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: nr 834/2007 (EÜ), nr 889/2008 (EÜ) ja nimetatud aktide muudatustele;

8. mükotoksiinid DON, ZEA ja OTA ei ületa piirmäärasid:

- max 200 PPB Vomitoxin (DON) HPLC meetodil;

- Ohratoksiin (OTA) ˂3 mikrogrammi/kg;

- max 100 mikrogrammi/kg Zearalenoon (ZEA);

9. toodang on GMO - vaba.

 

Kontakt Agritrading ATL Kokkuostu hinnad Tooted ja teenused Tutvustus